top of page

FELSŐOKTATÁSI KÉPZŐMŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ

Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet „Felsőoktatási Képzőművészeti Ösztöndíj” elnyerésére.


A pályázat célja A Kárpát-Medencei Tehetségkutató Alapítvány olyan diákok támogatására fókuszál, akik kifejezési médiuma a jelen kontextusába illeszkedik, reflektál korunk, környezetünk aktuális problémáira, azzal párbeszédet folytat. Ez a szemlélet mind a gazdasági, tudományos mind a művészeti hátterű diákokra egyaránt érvényes. A kortárs művészet integrálása az egyén oktatásában, kiemelkedően hasznos és újszerű attitűdöket eredményezhet az egyéniségfejlődésben. A vizuális kultúrában, zenei ágazatokban és egyéb művészeti területekben rejlő nevelési, fejlesztési potenciált egyre inkább kezdik felismerni és széles körben alkalmazni.


Az ösztöndíj formája


A pályázat útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában, amelynek a pályázó pályázatában megjelölt Magyarországon vezetett bankszámlára történő folyósításáról a KMTA gondoskodik


Az ösztöndíj összege: 43.000 Ft/fő, 6 hónapra, mely összeg a program végén kerül kifizetésre a feltételek teljesülése esetén, teljes összege 258.000 Ft/fő


Az ösztöndíj időtartama: 6 hónap (2022. április 1. - 2022. szeptember 30.) 2.4. Az ösztöndíjat elnyerő hallgatók egy 3 napos (2022. március 25-27. között) csapatépítő tréningen vesznek részt, ahol egyéni mentorálás csoportos együttműködés, ön és alkotói tevékenységük fejlesztése nyer majd teret.


-Nyáron a Tihanyi művésztelepen 2022. június 5-10. között alkotói időszak (tábor).


-Rendszeres klubfoglalkozás, mentoráltakkal való kapcsolattartás, kirándulási lehetőségek.


Támogatott szakterületek Jelen alkotói ösztöndíjpályázatra bármely szakterületről benyújtható pályázat. Jelen pályázat benyújtására felsőoktatásban résztvevő I-III. évfolyamos nappali tagozatos hallgatók jogosultak. Továbbá vállalják, hogy az ösztöndíjas időszakban –témavezető, mentor felügyeletével, a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány keretében kutatási tevékenységet végeznek, saját területükön és egyéni hitvallásuknak megfelelően.


A pályázati dokumentáció összetétele a következő:


-Tanulói jogviszony igazolás

-Szakmai önéletrajz

-Munkaterv (ösztöndíj időtartama alatt megvalósítani tervezett alkotói elképzelés legfeljebb egy oldal terjedelemben)

-Művészeti tevékenységet bemutató dokumentáció


Kizáró okok: Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó: akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett, aki a Pályázati Kiírásban vagy az ösztöndíjszerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be – csatolmányként az e-mailhez - vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, a KMTA rendezvényein nem vesz részt, nem küldi a szerződésben megadott idősávban a beszámolókat, illetve nem tartja be a határidőket.


A támogatásban részesíthető pályázók száma Jelen pályázati kiírás keretében legfeljebb 15 fő részesülhet támogatásban.


A pályázatok benyújtásának határideje A pályázatokat 2022. január 15 - 2022. február 10. között lehet benyújtani. A pályázat beadásának határideje: 2022. február 10. 16:00 (16 óra)


Jelentkezés módja: E-mail írása a palyazat@kmta.hu címre, a tárgy mezőbe írják be: „jelentkezés Felsőoktatási Képzőművészeti Ösztöndíjra” ide kérjük elküldeni a tanulmányi és egyéb igazolások digitális változatát (melyeket majd eredetiben az esetleges szerződéskötéskor kell benyújtani), továbbá regisztráció és a részletes adatlap kitöltése a https://kmta.hu/kerdoiv/regisztracio.php oldalon az adatlap lezárásnak a pályázati időszakban kell megvalósulni. A hiányos pályázatokat, pályázati időszakot megelőző korábbi adatlap lezárást nem vesszük figyelembe. A pályázatot egy fileban pdf formában kell benyújtani az e-mail csatolmányaként.


Idegennyelvű jogviszony igazolást le kell fordítani magyar nyelvre. A pályázat benyújtásával egyidejűleg a www.kmta.hu oldalon a regisztrációt követően a belső adatlapot le kell zárni, a lezárásnak a pályázati időszakra kell esnie. A file neve a jelentkező neve (X.Y. jelentkezés Felsőoktatási Képzőművészeti Ösztöndíjra) azon pályázókkal, akiket a bíráló testület támogatásra javasol, azokkal személyesen interjút készítünk, melyre 2022. februárban kerül sor. A nyerteseket február utolsó napjaiban értesítjük.

Comments


Legutóbbi hírek
Archívum
Keresés címkék alapján
Kövess minket!
  • Facebook Basic Square
bottom of page