top of page

FELSŐOKTATÁSI KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány (a továbbiakban: KMTA) célja, hogy támogassa a hazai kutatói és a tudományos pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2022. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben vagy mesterképzésben részt vevő – hallgatók ösztönzésével, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program minden tudomány területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatást és az innovációt.


A kiírt Felsőoktatási Hallgatói Kutatói Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj, ösztöndíjpályázat) célja a felsőoktatási képzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye tudományos cikk vagy TDK-dolgozat, illetve egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki alkotás.


A pályázat útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában, amelynek a pályázó pályázatában megjelölt bankszámlára történő folyósításáról a KMTA gondoskodik


Az ösztöndíj összege: 320 000 Ft /fő. 4 hónapra, mely összeg a program végén kerül kifizetésre a feltételek teljesülése esetén.


Az ösztöndíj időtartama: 4 hónap (2022. március 1. - 2022. június 30.)


Jelen ösztöndíjpályázatra bármely tudományterületet érintő pályázat benyújtható, de előnyt jelent, ha a pályázó az alábbi témák egyikét műveli és ezen a területen már releváns tapasztalattal rendelkezik:


- gépjárművek dinamikája,

- intelligens rendszerek és azok szabályozása,

- orvostudomány,

- precíziós állattenyésztés,

- innovációk.


Jelen ösztöndíjpályázatra azok az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő, bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó, 30. életévüket még be nem töltött nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak, A támogatásban részesíthető pályázók száma jelen pályázati kiírás keretében legfeljebb 12 fő részesülhet támogatásban.


A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatokat 2022. január 1. - 2022. január 31. 16:00 között lehet benyújtani.

A pályázat beadásának határideje: 2022. január 31. 16:00 (16 óra)


Jelentkezés módja:


E-mail írása a palyazat@kmta.hu címre, a tárgy mezőbe írják be: „jelentkezés Felsőoktatási Kutatói Ösztöndíjra” ide kérjük elküldeni a tanulmányi és egyéb igazolások digitális változatát (melyeket majd eredetiben az esetleges szerződéskötéskor kell benyújtani), továbbá regisztráció és a részletes adatlap kitöltése a https://kmta.hu/kerdoiv/regisztracio.php oldalon. A hiányos pályázatokat nem vesszük figyelembe.


A pályázatot egy fileban pdf formában kell benyújtani. Idegennyelvű jogviszony igazolást le kell fordítani magyar nyelvre. A pályázat benyújtásával egyidejűleg a www.kmta.hu oldalon a regisztrációt követően a belső adatlapot le kell zárni. A file neve a jelentkező neve (X.Y. jelentkezés Felsőoktatási Kutatói Ösztöndíjra) és az Azon pályázókkal, akiket a bíráló testület támogatásra javasol, azokkal személyesen interjút készítünk, melyre 2022. februárban kerül sor. A nyerteseket február utolsó napjaiban értesítjük.

Comments


Legutóbbi hírek
Archívum
Keresés címkék alapján
Kövess minket!
  • Facebook Basic Square
bottom of page