top of page

ELHURCOLT ÉLETEK

Vándortárlatunk fókuszában a vidéki zsidóság 1944-es tömeges deportálása áll, melynek a kiállítás létrehozásának évében a 70. évfordulójára emlékeztünk. Kiállításunk témája magába foglalja a magyarországi holokauszt eseményeit, valamint ezek közvetlen és közvetett előzményeit is. Az egyes paneleken a történelmi narratíva mellett számos korabeli fénykép és forrásdokumentum kapott helyett, melyeket visszaemlékezések kísérnek.

(Terjedelmi korlátok miatt nem célunk a magyar zsidóság történetének, a nácizmus egyéb üldözöttei sorsának bemutatása, sem Magyarország második világháborúban vállalt szerepének teljes körű ismertetése).

Kiállításunk tárgyának szűkebb földrajzi kerete az 1941-1944 közötti Magyarország, valamint ugyanebben az időben a magyar zsidóság sorsával összefonódó külföldi területek: a Keleti Front, Kamenyec-Podolszkij, és Auschwitz-Birkenau. Célunk emlék állítása mindazoknak, akiket jogaiktól megfosztottak, hazájukból kitaszítottak, elhurcoltak majd meggyilkoltak.

Hédi Fanni, Klacsmann Borbála és Laszák Ildikó

Az Elhurcolt életek megnyitó rendezvényét Budapest Főváros Polgármesteri Hivatalában tartottuk, Tarlós István főpolgármester részvételével.Az egyes megnyitókon részt vesznek a város magasabb rangú képviselői, iskolák, hitközségek és lehetőség szerint túlélők, akikkel a látogatóknak lehetőségük nyílik beszélgetni. A vándorkiállításokhoz alapítványunk helyi érdeklődőkből diák-tárlatvezetőket képez. A tablók minden városban helytörténeti tablóval egészülnek ki, melyet alapítványunkkal való konzultáció mellett a helyi diákok készítenek el.

bottom of page